System Sygnalizacji Pożaru (SSP)

System Sygnalizacji Pożaru (SSP) zwany zamiennie Systemem Alarmu Pożarowego (SAP) jest jednym z podstawowych systemów ochrony przeciwpożarowej obiektów różnego przeznaczenia. Podstawową funkcją systemu jest: wykrycie pożaru w jego najwcześniejszej fazie i zaalarmowanie o zagrożeniu, zanim pożar rozwinie się i osiągnie rozmiary trudne do opanowania. Dodatkowo System Sygnalizacji Pożaru może być zintegrowany z centrum powiadamiania Państwowej […]