Witam na stronie firmyJML

Działamy w branży usług PPOŻ., CCTV, SSWiN od 2012 roku. W tym czasie zdobyliśmy wiedze i doświadczenie, które dziś pod szyldem JML owocuje wysoką jakością usług i wykfalifikowaną kadrą.

Działamy na terenie całego kraju, świadczymy pełen zakres usług przeglądowych, serwisowych i instalacyjnych.

Firma JML oferuje usługi przeciwpożarowe z zakresu:

Okresowe przeglądy:

 • Gaśnic
 • Hydrantów
 • Systemów Sygnalizacji Pożaru ( SSP)
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych ( DSO)
 • Systemów Oddymiania
 • Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu
 • Bram i grodzi pożarowych
 • Drzwi przeciwpożarowych
 • Oświetlenia Awaryjnego I Ewakuacyjnego
 • Detekcji Gazów
 • Klap Pożarowych
 • Pompowni pożarowych
 • Instalacji Tryskaczowych 

Serwisu:

 • Remont Gaśnic i legalizacja UDT zbiorników
 • Próby szczelności węży hydrantowych 
 • Bram i grodzi pożarowych
 • Drzwi przeciwpożarowych
 • Pompowni pożarowych
 • Instalacji Tryskaczowych 

Naprawa i modernizacja:

 • Systemów Sygnalizacji Pożaru ( SSP)
 • Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych ( DSO)
 • Systemów Oddymiania
 • Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu
 • Oświetlenia Awaryjnego I Ewakuacyjnego
 • Detekcji Gazów
 • Klap Pożarowych

Dbamy o Twojebezpieczeństwo

Firma JML oferuje usługi z zakresu obsługi, instalacji i modernizacji systemów monitoringu wizyjnego i CCTV

Oferujemy instalacje systemów wizyjnych i CCTV od projektu, aż po montaż. Realizujemy małe instalacje w domach jednorodzinnych jak i duże w zakładach pracy, dworcach itp.

Wykonujemy także modernizacje i serwis systemów już istniejących.

Instalacje CCTV

Wykonujemy konserwację okresową, serwis i modernizacje systemów kontroli dostępu, a także systemów domofonowych.

Oferujemy stały nadzór nad systemem, programowanie kart i pestek dostępowych. Szkolenie pracowników z zakresu obsługi. Integracje z Systemami Sygnalizacji Pożaru celem usprawnienia ewakuacji obiektu.