Usługi przeciwpożarowe

Home Usługi Usługi przeciwpożarowe
Usługi

Przeciwpożarowe

Wykonujemy okresowe przeglądy gaśnic, hydrantów, Systemów oddymiania, SSP, DSO, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, drzwi i zamknięć pożarowych, bram pożarowych, klap w systemie wentylacji, detekcji gazów

System Sygnalizacji Pożaru
Wykonujemy okresowe przeglądy, serwis, instalacje i modernizacje Systemów Sygnalizacji Pożaru firm Bosch, Polon-Alfa, Siemens i innych.
Dowiedz się więcej
Dźwiękowy System Ostrzegawczy
Wykonujemy, przeglądy, serwis, pomiary natężenia dźwięku systemów DSO.
Odddymianie
Wykonujemy przeglądy systemów oddymiania grawitacyjnego oraz systemów mechanicznej wentylacji oddymiającej.
Detekcja CO i LPG
Wykonujemy przeglądy i kalibracje systemów wykrywania Tlenku węgla i LPG oraz wentylacji wywiewnej i przewiewnej w halach garażowych.
Klapy pożarowe w wentylacji
Wykonujemy przeglądy klap pożarowych, elektrycznych i mechanicznych w wentylacji.
Detekcja gazów niebezpiecznych
Wykonujemy przeglądy, serwis i instalacje systemów wykrywania gazów niebezpiecznych i wybuchowych.
Oświetlenie pożarowe
Oferujemy przeglądy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Wykonujemy pomiary natężenia światła.
Bramy i kurtyny pożarowe
Nasza firma specjalizuje się w przeglądach gram i kurtyn ogniowych i przeciw dymowych. Wykonujemy również naprawy uszkodzonych bram.
Drzwi pożarowe
Wykonujemy przeglądy drzwi pożarowych oraz ewakuacyjnych, a tak że odcięć pożarowych i okien ewakuacyjnych.
Gaśnice i Hydranty
Wykonujemy okresowe przeglądy gaśnic oraz badamy wydajność hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
Pompownie hydrantowe i tryskaczowe
Wykonujemy przeglądy i serwis pompowni hydrantowych i tryskaczowych, oraz zbiorników ppoż.
Tryskacze
Wykonujemy przeglądy instalacji tryskaczowych oraz serwis w tym badania sprawności tryskaczy pożarowych.